mploy Linkedin
 

Vi følger dit udviklingspotentiale i mål

Vores grundlæggende fokus i udviklingsprojekter er dine behov for konkret indsats og støtte i forløbet. Vi baserer vores anbefalinger på analyse og identificerede behov, og vi angriber problemstillingerne systematisk gennem Performance Management, forandringsteori og IT-understøttet progressionsmåling.

En målrettet indsats styrker resultatopnåelsen, og vi hjælper med at facilitere, implementere og dokumentere udvikling hele vejen fra afdækning af behov til forandring og forankring. Metoden og processen tilrettelægges i tæt samarbejde og dialog med dig.

Når en nyudviklet indsats begynder at skabe værdi, er der mulighed for at brede den ud til andre områder og nye målgrupper. Det vil sige, at en indsats inden for beskæftigelsesområdet kan bidrage til udvikling inden for social- eller psykiatriområdet. Vi har stor erfaring med at skabe tværfaglig synergi.

Vi afdækker årsager

Når vi arbejder med udviklingsprojekter, anlægger vi en formålsafpasset tilgang. Vi dykker ned i årsager til handlingsmønstre og anviser en vej til de ønskede mål med sammenhæng mellem handling og slutmål. Vi peger på aktivitetsindsatser ud fra delmål. Vi afdækker kendetegn ved den målgruppe, vi arbejder med såsom sociale og uddannelsesmæssige udfordringer. Målet er, at borgerne selv kan se meningen med indsatsen og tager ansvar for egen udvikling. Vi går i dybden med baggrunde for målgruppens udfordringer og hjælper med at skabe et forløb med forebyggelse, motivation og handling.

Progressionsmåling – et værktøj til handling

Det er afgørende, at vi kan måle både indsats og udvikling. Mploy har udviklet et værktøj til progressionsmåling, som er et praktisk og anvendeligt værktøj for ledelse, medarbejder og borger. Et værktøj, der følger forløbet og fortæller om og hvordan, en indsats virker. Værktøjet kræver ikke ekstra ressourcer til inddatering og vedligeholdelse. Med progressionsmåling kan vi analysere en indsats og kæde den sammen med registre. Det giver mulighed for løbende at justere indsatsen og planlægge det næste skridt i udviklingsprocessen.

Kontakt Troels Mikkelsen, hvis du vil vide mere om, hvordan mploy kan hjælpe dig med udviklingsprojekter.

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Jobcenterbenchmarking 2018

Mploy har benchmarkingen opgjort og sammenlignet 10 kommuners enhedsomkostninger til drift og aktivering for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. I november og december gennemfører vi anden runde med nye kommuner – se hvad I kan få ud af at deltage her.

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket to praktikanter til foråret 2020

Er du enten metodestærk eller vild med Excel og programmering? 

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk