mploy Linkedin
 

Mploys værdier viser, 
hvem vi er

Mploys værdier er gennemsyret af måden, hvorpå vi går til opgaver, kunder og kolleger – de er ikke tomme floskler. Værdierne er en naturlig forlængelse af vores personlighed og faglighed, og de er et fælles udgangspunkt for alle i mploy. Vi forholder os løbende til vores værdier og justerer dem ud fra den virkelighed, som vi opererer i. Nye medarbejdere bliver i høj grad målt op mod vores værdier for at sikre, at de passer ind hos os og hos vores kunder.

Værdi gennem viden

Vi leverer målrettet rådgivning og sparring, der er anvendelig og tilfører værdi for kunden. Det betyder, at vi altid sætter det bedste hold til opgaven. Vi evaluerer vores opgaveløsning kritisk og udvikler stærke koncepter – ikke hyldevarer. Som kunde kan du derfor forvente:

 • Forventningsafstemning
 • Et udgangspunkt i dine behov
 • Kompetencer, der supplerer dine
 • Konkrete og anvendelige løsninger

Kvalitet

Vi sigter efter den bedste kvalitet og arbejder professionelt. Det betyder, at vi har respekt for hinandens roller og opgaver. Vi tager ansvar for firmaets opgaver samt for at levere en høj kvalitet mht. faglighed, sprog og præcision. Vi udvikler stærke koncepter, som flere kunder kan få glæde af, og vi benytter afprøvede og anerkendte metoder, og vi skal kunne stå inde for det, vi leverer. Som kunde kan du derfor forvente:

 • At få den forventede kvalitet til den aftalte tid
 • Høj kvalitet – fagligt, sprogligt mv.
 • Løbende og tæt dialog
 • Målrettet læring og kompetenceudvikling
 • At vi kan sadle om undervejs og være fleksible under opgaveløsningen

Udvikling

Vi vil udvikle beskæftigelsesindsatsen sammen med vores kunder. Det betyder, at vi skal være parate til at lære nyt og dele ideer, tanker samt erfaringer. Vi skal stimulere nytænkning og udvikling – og dele vores succeser og fiaskoer. Du kan derfor forvente:

 • En samarbejdspartner, der påvirker og understøtter forandring
 • Engagement og holdning til udvikling
 • Kritiske spørgsmål og udfordring
 • Oprigtig interesse i dine problemstillinger

Dokumentation og erfaring

Vi bygger vores opgaveløsning på dokumentation, faglig indsigt og erfaringer. Det betyder, at vi er på forkant med viden om ny lovgivning og initiativer på beskæftigelsesområdet samt fortolkning og analyse af, hvad lovgivningen og initiativerne betyder for kunden. Vi forholder os til analyser, evalueringer, undersøgelser mv., og vi understøtter vores rådgivning med dokumentation og afprøvede metoder. Vi deler vores viden og erfaringer, og vi har pligt til at udfordre hinanden – særligt i forbindelse med udviklingsprojekter. Vi har respekt for andres faglige kompetencer. Du kan derfor forvente:

 • Indsigt og viden om nyeste lovgivning og udvikling inden for beskæftigelse – også lokale indsatser
 • Viden og indsigt i analyser og metoder
 • Opgaveløsning ud fra dokumentation og afprøvede metoder
 • Erfaring fra løsning af lignende opgaver
 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Ny LAB-lov. En forenkling?

Med godt to måneder til den ny LAB-lov træder i kraft, mærker vi, at man i mange kommuner har sat fuld fokus på implementeringen. I alle de kommuner, som mploy samarbejder med er der stærk bevidsthed om, at forenklingsreformen på mange måder adskiller sig fra de forudgående reformer på beskæftigel..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket to praktikanter til foråret 2020

Er du enten metodestærk eller vild med Excel og programmering? 

Læs jobopslagene ved at klikke på følgende links: 

Talstærk praktikant >  

Metodestærk praktikant >

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Bredgade 33, 3. sal   ·   1260 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk