mploy Linkedin
 

Jobcenterbenchmarking 2018

Mploy har netop afsluttet en spændende ”omkostnings- og resultatbenchmarking” af beskæftigelses-indsatsen i 10 kommuner.

I benchmarkingen opgøres og sammenlignes de 10 kommuners udgifter og enhedsomkostninger til drift og aktivering (konto 5 og konto 6) for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Enhedsomkostningerne sammenholdes med de afgangsrater og resultater, som opnås i indsatsen for forskellige målgrupper.

Kommunerne har via jobcenterbenchmarking fået et klart billede af

 • Størrelsen på udgifter og enhedsomkostninger fordelt på målgrupper og opgaver
 • De faktorer som driver udgifter og enhedsomkostninger i kommunen
 • Enhedsomkostninger sammenlignet andre kommuners enhedsomkostninger 

  • Er enhedsomkostninger større eller mindre end i andre kommuner? 
  • Er der målgrupper og opgaver, hvor enhedsomkostninger afviger markant?

 • De afgangsrater og resultater, der kommer ud af indsatsen

  • Opnår kommunen lige så gode resultater som andre kommuner?
  • Er der sammenhæng ml. størrelsen på enhedspriser og resultater? 

Mploy har i august og september 2018 besøgt kommunerne for at følge op på analysen. Alle 10 kommuner har været særdeles positive overfor benchmarkingen. Kommunerne har bl.a. anvendt analysen til:

 • At udpege optimerings- og effektiviseringspotentialer i indsatsen
 • At udpege investeringsmuligheder med henblik på at forbedre resultater
 • At omprioritere og omfordele ressourcer på tværs af målgrupper og opgaver
 • At vurdere om det nuværende ressourceforbrug, og de nuværende resultater ser rigtige ud set ift. udviklingen på arbejdsmarkedet, ændringen af refusion på konto 5 udgifter og implementeringen af ”En forenklet beskæftigelsesindsats”

Kommunerne har derudover udtrykt tilfredshed med det metodisk koncept, som ligger bag analysen. Der er bred enighed om, at konceptet giver mulighed for at lave meningsfulde sammenligninger af ressourceforbrug og resultater på tværs af kommuner med forskellige rammevilkår og forskellig organisering af beskæftigelsesindsatsen. I den forbindelse vil vi takke for de mange gode metodiske indspil, som vi har fået fra kommunerne i benchmarkingforløbet.

 

­   

 

 

30. Dec 2018

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Jobcenterbenchmarking 2018

Mploy har benchmarkingen opgjort og sammenlignet 10 kommuners enhedsomkostninger til drift og aktivering for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. I november og december gennemfører vi anden runde med nye kommuner – se hvad I kan få ud af at deltage her.

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket to praktikanter til foråret 2020

Er du enten metodestærk eller vild med Excel og programmering? 

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk