mploy Linkedin
 

Investering i flere flygtninge og familiesammenførte kvinder på arbejdsmarkedet

SIRI og mploy inviterer til informationsmøde om beregning af de økonomiske effekter af integrationsindsatsen med fokus på integrationsindsatsen for kvinder. Der afholdes møde i Århus d. 6. marts 2019 og i København d. 8. marts 2019.

Står I i overvejelser om særlige indsatser for at få flere flygtninge og familiesammenførte kvinder ind på arbejdsmarkedet? Har I tanker om at styrke indsatsen for at få familieforsørgede kvinder ind på arbejdsmarkedet? Skal I arbejde målrettet for at finde nye veje til rekruttering til SOSU-området i kommunen? Så kan SIRI’s business case værktøj måske hjælpe i beslutningsprocessen.

SIRI har i samarbejde med mploy udarbejdet en række forskellige business cases og et beregnings-værktøj, som giver kommunerne et helt konkret og fleksibelt værktøj til at illustrere de økonomiske gevinster ved at investere i at få flere flygtninge og familiesammenførte ud på arbejdsmarkedet. I 2018 er værktøjerne udvidet med 2 business cases, der vedrører integrationsindsatsen for kvinder.  

For at hjælpe med at komme i dybden med de muligheder, der findes i business casene og beregnings-værktøjet, afholder SIRI i samarbejde med mploy et informationsmøde, der især er målrettet kommunale ledere og medarbejdere, der konkret kan gøre brug af værktøjerne. Målet med dagen er samtidig at give konkret inspiration til, hvilket afkast integrationsindsatsen kan give og drøfte perspektiver og muligheder i at arbejde med investeringer i integrationsindsatsen – bl.a. med fokus på kvinder.

Deltagerkreds

Møderne henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere på integrations- og økonomiområdet, der arbejder med de økonomiske og faglige rammer for integrationsindsatsen. Møderne har både fokus på den konkrete anvendelse af værktøjerne og muligheder for at skabe bedre beskæftigelseseffekt i integrationsindsatsen, og henvender sig derfor til ledere og medarbejdere med såvel faglig som teknisk indsigt i budgetlægning på integrationsområdet.

Program for møderne

Se mere om arrangementet og programmet her http://uim.dk/nyheder/2019-01/investering-i-flere-flygtninge-og-familiesammenforte-kvinder-pa-arbejdsmarkedet

29. Dec 2018

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Ny LAB-lov. En forenkling?

Med godt to måneder til den ny LAB-lov træder i kraft, mærker vi, at man i mange kommuner har sat fuld fokus på implementeringen. I alle de kommuner, som mploy samarbejder med er der stærk bevidsthed om, at forenklingsreformen på mange måder adskiller sig fra de forudgående reformer på beskæftigel..

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Vi søger i øjeblikket to praktikanter til foråret 2020

Er du enten metodestærk eller vild med Excel og programmering? 

Læs jobopslagene ved at klikke på følgende links: 

Talstærk praktikant >  

Metodestærk praktikant >

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Bredgade 33, 3. sal   ·   1260 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk