mploy Linkedin
 

Vi sikrer resultater gennem implementering

En investering skal skabe værdi, og derfor er implementeringen afgørende. Det er i implementeringen, at forandringen og dermed værdien ligger. Det er ofte nemmere for eksterne at stille de rigtige spørgsmål og holde de involverede parter fast på handlinger og målsætninger. Hos mploy er vi ikke tilfredse, før vi kan se, at vores arbejde skaber værdi – det er udgangspunktet i enhver opgave.

Vi har solid erfaring med at styre implementering af ny organisering, ledelse, ledelsesstruktur, styrings- og opfølgningsmodeller, forandringer i selve tilrettelæggelsen af indsatsen og produktionen, indsatser for borgere og virksomheder, metoder mv. Du kan forvente, at vi anvender de teoretiske vinkler, der bedst løser opgaven, da vi ikke presser en forkert ramme omkring en problemstilling. Vi baserer vores projekter på de fakta, vi kan trække på. Vi er pragmatiske og justerer vores forløb ud fra dialog og løbende evaluering. 

 
 

mploy

Hvad kendetegner de unge, hvis vej går forbi jobcenteret? Har de tidligere været i kontakt med andre myndigheder? Hvilken indsats bliver de mødt med? Hvordan går det de unge i grundskolen? Og på ungdomsuddannelserne? Hvordan ser udviklingen ud, i forhold til andre kommuner?

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

Seneste nyt

Jobcenterbenchmarking 2018

Mploy har benchmarkingen opgjort og sammenlignet 10 kommuners enhedsomkostninger til drift og aktivering for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. I november og december gennemfører vi anden runde med nye kommuner – se hvad I kan få ud af at deltage her.

Læs hele nyheden her >

Aktiviteter

Investering i flere flygtninge og familiesammenførte kvinder på arbejdsmarkedet

SIRI og mploy inviterer til informationsmøde om beregning af de økonomiske effekter af integrationsindsatsen med fokus på integrationsindsatsen for kvinder. Der afholdes møde i Århus d. 6. marts 2019 og i København d. 8. marts 2019.

Læs hele nyheden her >  

 

 

 

m·ploy a/s   ·   Gothersgade 103, st.   ·   1123 København K   ·   tel: 32 97 97 87   ·   email: mploy@mploy.dk